Michalina Łukasiewicz
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „GAWRA”

Długi Kąt – Osada 7a
23-460 Józefów