Szanowni Państwo!

Jesteśmy nowopowstałym, innowacyjnym Zakładem Pielęgnacyno-Opiekuńczym położonym w jednym z najpiękniejszych zakątków Roztocza - Długim Kącie, gm. Józefów

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "GAWRA" posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia

Okolice zakładu to tereny zalesione charakteryzujące się ciszą, spokojem i malowniczym pejzażem. Lokalizacja Zakładu zapewni jego pensjonariuszom bliski kontakt z naturą
i niezwykle czyste powietrze.

Zadaniem zakładu jest okresowe objęcie całodobową opieką i pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych i pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji
w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną oraz brak możliwości samoopieki i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

Nasi pacjenci mają zapewnione przestronne i wyposażone w nowoczesny sprzęt sale
2- lub 3- osobowe z łazienkami.