Szanowni Państwo!

Jesteśmy nowopowstałym, innowacyjnym Zakładem Pielęgnacyno-Opiekuńczym położonym
w jednym z najpiękniejszych zakątków Roztocza – Długim Kącie, gm. Józefów.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „GAWRA” posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Okolice zakładu to tereny zalesione charakteryzujące się ciszą, spokojem i malowniczym pejzażem. Lokalizacja Zakładu zapewni jego pensjonariuszom bliski kontakt z naturą i niezwykle czyste powietrze.

Zadaniem zakładu jest okresowe objęcie całodobową opieką i pielęgnacją, rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych i pacjentów, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną oraz brak możliwości samoopieki i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

Nasi pacjenci mają zapewnione przestronne i wyposażone w nowoczesny sprzęt, sale 1, 2, 3, 4 – osobowe.


Michalina Łukasiewicz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Długim Kącie-Osada współrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Środki finansowe z projektu pomogły ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu ZPO „GAWRA”.

 

grant plakatgrant 2 plakat