SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO


 

.word .pdf
WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO


 

.doc .pdf
WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE / WYWIAD PIELĘGNIARSKI


 

.doc .pdf
KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO
OCENA ŚWIADCZENIOBIORCY WG SKALI BARTHEL
.doc .pdf